16. март 2018.

ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА НЕ КОРИСТИ ИНТЕРНЕТ

Покушао сам да будем савестан грађанин и да Електродистрибуцији Неготин помогнем и укажем на ОПАСНОСТ!? Скоро да сам био уверен да ЕД Неготин има сајт или mail (електронску адресу) преко које могу да им пошаљем, не само усмено упозорење, већ и фотографије. Трагајући на интернету за таквом адресом долазим до информацијe да се за све примедбе и сугестије могу обратити на mail: danijela.dimitrijevi@jugoistok.com То сам и урадио али сам након једног минута одговор добио на енглеском језику из чијег накнадног превода сам сазнао: Е-адресу коју сте унели није могуће пронаћи...
Схватам да такву адресу није могуће добити па се питам како ће се снаћи неко ко не користи компјутер или га користи са скромнијим могућностима ?
Неко ће ми пак рећи да компликујем са електронским адресама и интернетом када може лепо да се окрене телефон број: 019-541-444 и да се каже на шта се односи приговор. На тај приговор нажалост постоји контра питање: Да ли сте некада нешто пријавили? Ако нисте, проверите, да ли вас дежурни у ЕД неће питати: Како се зовете, одакле зовете, у којој улици станујете, који вам је број телефона, да ли сте проверили своје осигураче, или, да можда у близини има неко велико дрво, да није ноћас дувао јак ветар итд. итд. На крају, као, то је негде записано (у књизи дежурног) али ће вас после шест месеци изненадити сазнање: Да никада нико није звао и да први пут чују "за тако нешто".
А ево шта је била моја намера и која је електронска порука коју сам желео да пошаљем:
 А ево и фоторафија јер се из приложеног текста не могу увеличати, па погледајте....23. фебруар 2018.

ВЛАСИ ПОБЕЂУЈУЗахваљујући Информативном порталу EAST SIDE у прилици смо да сагледамо висину плаћања пореза на имовину у свим селима Општине Неготин (види ОВДЕ). Највећу накнаду плаћају насеља из друге градске зоне наведена у прегледу који следи. (Приказ у милионима динара).

  НАСЕЉА        
 Задужење и наплата
     за 2014. годину
Задужење и наплат
    за 2015. годину
Задужење и наплата
    за 2016. годину
Задужење и наплат
    за 2017.годину
Задуж.
Напл.
 %
Зад.
Напл.
   %
Зад.
Напл.
    %
Зад.
Напл.
   %
Буковче
10,0
 6,7
  67
10,5
   9,5
   73
10,о
   6,7
  65  
10,3
  6,2
  60
Душановац
10,1
 8,8
  88
10,5
   9,5
   90
  9,1
   7,8
  86
  8,9
  7,3
  82
Јабуковац
10,7
 4,0
  38
15,4
   9,6
   62
14,1
   7,5
  53
15,4
  7,3
  47
Кобишница
11,4
 7,1
  63
13,о
 10,о
   77
11,0
   7,3
  66
11,3
  7,7
  68
Мала Камен.
  2,9
 1,9
  64
  3,9
   3,2
   81
  3,2
   2,3
  73
  3,5
  2,6
  76
Милошево
  4,2
 3,3
  78
  4,5
   3,4
   76
  4,4
   3,2
  73
  4,1
  3,0
  73
Михајловац
  5,6
 3,2
  57
  6,5
   5,6
   86
  5,3
   4,1
  78
  5,2
  3,8
  74
Мокрање
  6,5
 3,2
  49
  7,1
   4,0
   57
  6,7
   3,5
  52
  6,8
  3,4
  50
Прахово
  7,5
 5,3
  71
  8,2
   6,7
  64
  7,0
   5,3
  76
  7,1
  5,1
  72
Радујевац
10,4
8,9
  86
10,5
   9,3
  88
  9,2
   7,7
  83
  9,7
  7,5
  78
Самариновац
  4,5
 3,4
  88
  6,3
   4,8
   76
  6,0
   3,4
  55
  6,0
  2,7
  44
Слатина
  4,2
 3,0
  72
  5,1
   4,6
   90
  4,0
   3,5
  86
  7,1
  3,4
  84
Србово
  3,5
 2,9
  82
  3,4
   2,9
   87
  3,0
   2,4
  80
  3,2
  2,2
  69
Уровица
12,1
 9,1
  75
13,2
 10,4 
   78
12,5
   8,7
  69 
17,3
  9,3
  54
Села 2.зоне
103,6
70,8
69,5
118,1
 93,5
77,5
107,5
 73,4
 71,2
115,9
62,2
67,5

Неготин
83,6
48,0
  57
93,5
64,0
   68
78,8
 50,8
   65
80,0
48,5
  60

Највећи обвезници порезе на имовину су насеља:
1.       Јабуковац ……………….. 55,6  милиона динара;
2.       Уровица ………………… 55,1  милиона динара;
3.       Кобишница ……………..  46,7  милиона динара;
4.       Буковче …………………. 40,8  милиона динара;
5.       Радујевац ……………….. 39,8 милиона динара;
6.       Душановац ………………38,6 милиона динара;        Град Неготин: 335,9 милиона динара.
7.       Прахово …………………. 29,8 милиона динара;
8.       Мокрање ………………… 27,1 милиона динара;
9.       Самариновац ……………. 22,8 милиона динара;
10.   Михајловац ……………… 22,6 милиона динара;
11.   Слатина …………………   20,4 милиона динара;
12.   Милошево ………………   17,2 милиона динара;
13.   Мала Каменица …………  13,5 милиона динара;
14.   Србово …………………..   13,1 милиона динара.
               Укупно 2. зона:    443,1 милиона динара.

Архива чланака